Редакційна колегія

Відповідальний редактор:

 

Дорошко М. С., д-р іст. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Заступники відповідального редактора:

Нанавов А. С., канд. екон. наук, доц., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цирфа Ю. А., канд. політ. наук, доц., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хлистун А.Ю., канд. політ. наук, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Склад редакційної колегії:

 

Політичні науки

Донай Лукаш, д-р політ. наук, проф., університет Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Еспіноза Гастон, д-р іст. наук, проф., коледж Клермонт Мак-Кенна (м. Клермонт, США)

Ігнатьєв П. М., д-р політ. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Піпченко Н. О., д-р політ. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хонг Ліу, д-р політ. наук, проф., Технологічний університет (м. Наньянг, Сінгапур)

 

Економічні науки

Приятельчук О. А., д-р екон. наук, доц., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Резнікова Н. В., д-р екон. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філіпенко А.С., д-р екон. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Циганов С. А., д-р екон. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шнирков О. І., д-р екон. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Юридичні науки

Білоцький С. Д., д-р юрид. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Медведєва М. О.,  д-р юрид. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Смирнова К. В., д-р юрид. наук, проф., Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка