Вимоги до подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу, перевіряти  поточний статус своїх матеріалів та отримувати інформацію щодо рецензування й ухваленого рішення про публікацію, необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вже маєте ім’я користувача/пароль? Перейдіть до входу

Потрібне ім'я користувача/пароль? Перейти до Реєстрації

Увійшовши до системи, натисніть кнопку “Подати рукопис» та виконайте такі кроки:

1) оберіть тип рукопису (див. детальніше пункт “Типи публікацій”) та заповніть форму подання (прочитайте уважно всі питання та поставте всі позначки);

2) зазначте імена та  належність автора(ів), назву, анотацію, ключові слова та інші метадані;

3) визначте категорії класифікації для свого рукопису;

4) заповніть метадані подання, додавши відомості про будь-які допоміжні агенції фінансування, конфлікт інтересів, коментарі для редакторів;

5) завантажте файл статті та будь-які додаткові файли;

6) підтвердіть  автоматично згенеровану версію статті й метадані (або перегляньте їх, якщо потрібно);

7) завантажте додаткові файли та пов’язані метадані;

8) перевірте надіслані файли та підтвердіть  надсилання.

Надсилаючи рукопис, відповідальний автор (автор-кореспондент) повинен надати контактні дані всіх авторів і підтвердити те, що кожний  співавтор/ка схвалив/ла або що всі співавтори схвалили  остаточну версію рукопису.

Ми просимо авторів перед поданням рукопису ознайомитися  з “Рекомендаціями для авторівта наведеними нижче вимогами до подання.

Подання статті автоматично означає згоду автора(ів) з умовами Ліцензійного договору (дати покликання на договір).

Автори подають два варіанти статті — з інформацією про авторів  (файл Автори. Назва статті) та  без інформації про авторів (Файл Для рецензування. Назва статті). Це потрібно для забезпечення подвійного сліпого рецензування.


Типи публікацій

Журнал “Вісник Київського національного університету. Міжнародні відносини” публікує такі типи статей і матеріалів:

  • оригінальні дослідницькі статті;
  • оглядові статті;
  • рецензії. 

Оригінальні дослідницькі статті. Містять оригінальні ідеї та презентують теоретичні, емпіричні, експериментальні та/або методологічні досягнення у відповідних галузях наукових досліджень. Заохочується опис нульових чи негативних результатів та повторний аналіз попередніх досліджень, що веде до отримання нових результатів або підтвердження попередніх. 

Оглядові статті. Містять збалансований і вичерпний огляд останніх відкриттів у конкретній галузі та підсумовують теми, які ще не були висвітлені в опублікованій літературі. 

Огляди мають базуватися на рецензованій літературі та не містити нових даних чи нових гіпотез. 

Рецензії. Рецензії на наукові, навчальні видання з юридичних наук (кожен журнал пише свої науки) мають давати читачам чітке розуміння та вичерпну інформацію про найновіші монографії, навчальні видання,  демонструвати переваги та/або недоліки рецензованого видання порівняно з виданнями аналогічної тематики. 

Вступне слово редактора. Головний редактор видання може підготувати вступне слово з інформацією про основні статті номера зміни в редакційній політиці журналу тощо. Якщо редакція готує спеціальний випуск видання, присвячений певній темі, проблемі, та залучає до співпраці спеціальних гостьових редакторів, вони також мають право підготувати вступне слово до спеціального випуску.