Про журнал

Реклама та прямий маркетинг

Редакція журналу не використовує розміщення реклами на веб-сайті та в друкованій версії журналу. Як прямий маркетинг для розширення кола читачів та авторів редакція використовує розміщення інформації про останній випуск журналу на офіційних сторінках редакції журналу у соціальних мережах та офіційних онлайнових ресурсах Київського національного університету імені Тараса Шевченка як засновника і видавця журналу, а також проводить презентації журналу під час тематичних наукових конференцій.