Підстави для відмови

  • Виявлено ознаки академічного плагіату.
  • Статтю вже було опубліковано в іншому науковому періодичному виданні (у тому числі електронному виданні та мережі Інтернет).
  • Покликання на використані джерела, цитати не відповідають змісту статті.
  • Будь-які складники метаданих (контактна інформація) зазначено неповно або неправдиво.
  • Немає списку використаних джерел.