РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ УГОДИ ПРО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЄЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ігор ЗАБАРА, канд. юрид. наук, доц. ННІ міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-6643-0025
  • Катерина РАШЕВСЬКА, асп. КНУ імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9090-1934

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2292.2023/1-57/98-102

Ключові слова:

Україна, Великобританія, зовнішньоторговельна угода, міжнародне право прав людини, економічна дипломатія, клаузула про права людини, Ukraine, Great Britain, foreign trade agreement, international human rights law, economic diplomacy, human rights clause.

Анотація

Анотація. Станом на сьогодні зовнішньоторговельні угоди є важливим інструментом розвитку та заохочення прав людини. Подібного ефекту вдається досягнути завдяки включенню до тексту такої угоди клаузули про права людини, спеціального положення, що закріплює низку міжнародних стандартів у сфері прав людини, дотримання яких має бути гарантоване державами-контрагентами. Ця стаття фокусується на вивченні конкретного прикладу згаданих угод, а саме Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. З цією метою, в статті спочатку розглядається загальний стан розвитку та важливість двосторонньої торгівлі між державами, адже це, у свою чергу, впливає на її потенціал в правозахисній, гуманітарній та безпековій сферах. Далі автори наводять конкретні положення Угоди в контексті теми статті та аналізує можливі наслідки від їхнього впровадження, зокрема у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України. Окремо досліджено роль та значення створених моніторингових органів та механізму реагування на порушення клаузули про права людини. Стаття містить елементи комбінаторного підходу, оскільки аналіз Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство здійснюється, де це можливо, через порівняння з Угодою про Асоціацією між Україною та ЄС. Таким чином, автори намагається з’ясувати, яка з двох угод має більший потенціал для розвитку системи прав людини в Україні.

Abstract. As of today, foreign trade agreements are an important vehicle for development and promotion of human rights. This effect can be achieved by including in the text of such an agreement a human rights clause, a special provision which contains a number of international human rights standards, compliance with which must be guaranteed by the contracting States. The article focuses on a specific example of these agreements, namely the Political, Free Trade and Strategic Partnership Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. To that end, the article first examines the general development and the importance of bilateral trade between States, as this, in turn, affects its potential in the human rights, humanitarian and security areas. Then the authors outline specific provisions of the Agreement in the context of the topic of the article and analyzes the possible consequences of their implementation, namely due to the aggression of the Russian Federation against Ukraine. The role and significance of the established monitoring bodies and the mechanism for responding to human rights clause violations have been studied separately. The article contains elements of a combinatorial approach, as the analysis of the Political, Free Trade and Strategic Partnership Agreement is carried out, where possible, through comparisons with the Association Agreement between Ukraine and the European Union. Thus, the authors trie to find out which of the two agreements has the greatest potential for the development of the human rights system in Ukraine.

 

Біографія автора

  • Катерина РАШЕВСЬКА, асп., КНУ імені Тараса Шевченка

    Аспірантка кафедри міжнародного права Науково-навчального інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Посилання

Список використаних джерел:

Велика Британія/ Дія.Бізнес 2020. URL: https://export.gov.ua/country/78-velika_britaniiа (Дата огляду: 13.10.2023)

Закон України «Про ратифікацію Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії» / Голос України. 2020. № 240.

Explanatory memorandum: UK/Ukraine: Political, Free Trade and Strategic Partnership Agreement. 2020. URL: https://www.gov.uk/government/publications/ukukraine-political-free-trade-and-strategic-partnership-agreement-cs-ukraine-no12020 (Last accessed: 14.10.2023).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони/ Офіційний вісник України. 2014. № 75.

UN General Assembly: Voting Records Search. URL: https://www.un.org/en/ga/documents/voting.asp (Last accessed: 10.01.2020).

Рашевська К.Є. Перспективи позитивні, але Україні слід обдумати власний «план дій»/ QHA Кримські новини. 2020. URL: https://qha.com.ua/po-polochkam-uk/perspektyvy-pozytyvni-ale-ukrayini-slid-obdumaty-vlasnyj-plan-dij-ekspert-pro-novyj-mehanizm-globalnyh-sanktsij-vid-yes-za-porushennya-prav-lyudyny/?fbclid=IwAR3jW_IPUXo1SmhUT9tmWBXdQIu5fjzNYDquVCwOeQKCk3QQN85sSI1vGv0 (Дата огляду: 14.10.2023).

The UK sanctions list. Guidance. URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list (Last accessed: 14.10.2023).

Claire Mills. Sanctions against Russia. Research Briefing. 20 September, 2023. URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9481/ (Last accessed: 14.10.2023).

Bush N. Russia’s ongoing aggression against Ukraine and illegal annexation of Crimea: UK statement/ Speech at the OSCE Permanent Council, 10 December 2020. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/russias-ongoing-aggression-against-ukraine-and-illegal-annexation-of-crimea-uk-statement (Last accessed: 09.01.2020).

Британія ввела нові санкції за російські псевдовибори на окупованих територіях. Європейська правда. 2023. URL: https://rubryka.com/en/2023/09/29/brytaniya-za-rosijski-psevdovybory-na-zahoplenyh-terytoriyah-vvela-novi-sanktsiyi-detali/ (Дата огляду: 14.10.2023).

У Британії визначили спецпосланця прем'єра з питань торгівлі з Україною/ Agropolit.com. 2020. URL: https://agropolit.com/news/18182-u-britaniyi-viznachili-spetsposlantsya-premyera-z-pitan-torgivli-z-ukrayinoyu (Дата огляду: 11.01.2021).

Prime Minister's Trade Envoys. Gov.UK. URL: https://www.gov.uk/government/groups/trade-envoys (Last accessed: 14.10.2023).

Вадим Бойченко запропонував модель залучення іноземних інвестицій для реалізації проєктів відродження Маріуполя. Офіційний сайт міської ради. 2023. URL: https://mariupolrada.gov.ua/news/vadim-bojchenko-zaproponuvav-model-zaluchennja-inozemnih-investicij-dlja-realizacii-proektiv-vidrodzhennja-mariupolja- (Дата огляду: 14.10.2023).

Claire Mills. Military assistance to Ukraine since the Russian invasion. Research paper. House of commons library. 2023. URL: https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9477/ (Last accessed: 14.10.2023).

Завантаження

Опубліковано

2024-06-05