ПОЛІТИЗАЦІЯ ШИЇТСЬКОЇ ОБЩИНИ В ЛІВАНІ

Автор(и)

  • Юрій CКОРОХОД, д-р політ. наук, проф. Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ https://orcid.org/0000-0003-4391-2088

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2292.2023/1-57/5-11

Ключові слова:

шиїти, Ліван, «конфесійна система», політизація общини, Амаль, Хезболлах , Shiites, Lebanon, confenssional system, politization of the community, Amal, Hezbollah

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесу політизації шиїтської общини Лівану в період з утворення в 1920 р. Великого Лівану та проголошення в 1943 р. незалежності Лівану до закінчення ліванської громадянської війни в 1990 р. Проаналізовано чинники, які визначили специфіку процесу політизації шиїтської общини на кожному із етапів становлення та розвитку ліванської держави, політична система якої заснована на принципах конфесіоналізму. Автор приходить до висновку, що до кінця 1960-середини 1970-х рр. політична мобілізація шиїтської общини здійснювалася традиційними політичними лідерами (зуама), насамперед, на засадах патронатно-клієнтних відносин. Акцентовано увагу на тому, що в умовах громадянської війни в Лівані (1975-1990) та посилення впливу зовнішнього чинника (зокрема, шиїтської революції 1979 р. в Ірані) формування політичної свідомості шиїтів відбувалося під значним впливом таких організацій, як Амаль та Хезболлах, які запропонували різне бачення ролі шиїтської общини в ліванському соціумі.

The article is devoted to the study of the process of politicization of the Shiite community in Lebanon in the period from the formation of the Great Lebanon in 1920 and the declaration of Lebanese independence in 1943 to the end of the Lebanese Civil War in 1990. The article analyses the factors that determined the specifics of the process of politicization of the Shiite community at each stage of the formation and development of the Lebanese state, the political system of which is based on the principles of confessionalism. The author concludes that until the late 1960s and mid-1970s, the political mobilization of the Shiite community was carried out by traditional political leaders (zu'ama'), primary via patron-client relationship. Attention is focused on the fact that in presence of civil war in Lebanon (1975-1990) and the increasing influence of the external factors (in particular, the 1979 Shiite revolution in Iran), the formation of the Shiite political consciousness was significantly influenced by such organizations as Amal and Hezbollah, which offered a different vision of the role of the Shiite community in Lebanese society.

 

 

Посилання

Delatolla A. Civilization and the Making of the State in Lebanon and Syria / Andrew Delatolla. - Palgrave Macmillan, 2021. – P.231

Practicing sectarianism. Archival and Ethnographic Interventions on Lebanon / Edited by L. Deeb, T.Nalbantian, N.Sbaiti. – Stanford: Stanford University Press, 2023. – P.33.

Halawi M. A Lebanon Defied. Musa al-Sadr and the Shi'a Community / Majed Halawi. - Boulder: Westview Press, 1992. - 251 p. P.49.

Shanahan R. The Shi‘a of Lebanon. Clans, Parties and Clerics / Rodger Shanahan. - London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2005. - 208 p.

Mohanad Hage Ali. Nationalism, Transnationalism, and Political Islam Hizbullah’s Institutional Identity / Mohanad Hage Ali. – London: Palgrave Macmillan, 2018. – 249 p.

El-Khazen F. Breakdown of the State in Lebanon: 1967–1976. / Farid El-Khazen. - Cambridge: Harvard University Press, 2000. – P.65.

Hanf T. Coexistence in Wartime Lebanon. Decline of a State and Rise of a Nation /Theodor Hanf. - London: The Centre for Lebanese Studies in association with I.B.Tauris & Co Ltd, 1993. – 712 p.

Daher J. Hezbollah. The Political Economy of Lebanon’s Party of God / Joseph Daher . London: Pluto Press, 2016. - 304 p.

Hourani A. Ideologies of the Mountain and the City: Reflections on the Lebanese Civil War, Essays on the Crisis in Lebanon / Ed. by R.Owen. – London: Ithaca Press, 1976. - P. 33 – 41.

Traboulsi F. A History of Modern Lebanon / Fawwaz Traboulsi. - London: Pluto Press, 2007. - 306 p.

Khalaf S. and Denoeux G. Urban networks and political conflict in Lebanon, Lebanon: A History of Conflict and Consensus / Ed. by N. Shehadi and D.Mills . - London: The Centre for Lebanese Studies; I.B.Tauris & Co Ltd Publishers, 1988. - p.181-200.

Rabil R. Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism/ Robert G. Rabil. - New York: Palgrave Macmillan, 2011. - 213 p.

Norton A.R. Amal and the Shi’a. Struggle for the Soul of Lebanon/ Augustus R Norton. - Austin: University of Texas Press, 1988. - 238 p.

Abul-Husn Latif . The Lebanese Conflict. Looking Inward / Latif Abul-Husn. - Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 1998 - 171 p.

Roschanack Shaery-Eisenlohr. Shi‘ite Lebanon Transnational Religion and the Making of National Identities/ Roschanack Shaery-Eisenlohr. - New York: Columbia University Press, 2008. – 288 p.

Asisaab R.J. and Asisaab M. The Shi`ites of Lebanon: modernism, communism, and Hizbullah’s Islamists/ Rula Jurdi Abisaab, Malek Abisaab. - Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2014. - 350 p.

Weiss M. In the Shadow of Sectarianism: Law, Shi‘ism, and the Making of Modern Lebanon / Max Weiss. - Cambridge: Harvard University Press, 2010. – P. 3.

Qassem N. Hizbullah: The Story from Within / Naim Qassem. - London: Saqi, 2005. – P.53.

Завантаження

Опубліковано

2024-06-05