МІФ ПРО "ОДИН НАРОД": ЦІННІСНИЙ РОЗКОЛ СУСПІЛЬСТВ УКРАЇНИ ТА РОСІЇНА ТЛІ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ

Автор(и)

  • Олена ДОБРЖАНСЬКА, канд. політ. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3362-4533
  • Олег ПАВЛЮК, асп. КНУ імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2292.2023/1-57/42-49

Ключові слова:

values, Russia’s war against Ukraine, ‘clash of civilisations’, Russia, Ukraine, цінності, війна Росії проти України, «зіткнення цивілізацій», Росія, Україна.

Анотація

В с т у п . Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що розпочалося в лютому 2022 р. і якому передували роки географічно об- меженішої війни на сході України, знову висунуло на перший план питання цивілізаційного розколу між двома країнами. Тоді як українці чітко обрали європейську та євроатлантичну інтеграцію, росіяни неодноразово намагалися утвердити свій вплив на колишні радянські країни включно з Україною, заперечуючи їхнє право вільно обирати союзи та створюючи власну версію "цивілізації", що ґрунтується на православному християнстві та російській мові. І хоча відмінність між цими двома проєктами є разючою, різні міфи й розвід- ки продовжують зображати Росію та Україну як "один народ" або культурно близькі суспільства. У статті зроблено спробу розкрити один з аспектів такого мислення, досліджуючи цінності – розпливчасте поняття, яке водночас відіграє важливу роль у самоідентифікації й орієнтаціях політичних акторів, – і те, як вони виявляються в українському та російському суспільствах. Розглянуто також різні підходи до визначення цінностей, особливо в (гео)політичному контексті російської агресії проти України, та досліджено їхню динаміку в обох країнах після подій лютого 2022 р.
М е т о д и . Автори використовували дискурс-аналіз, контекстний аналіз, аналіз офіційних заяв, а також вивчення відповідних соціологічних даних та історичний і порівняльний методи.
Р е з у л ь т а т и . Продемонстровано, що розбіжності в цінностях між українським і російським суспільствами, надто після повно- масштабної агресії Росії проти України, невпинно зростають: тоді як Україна демонструє європейські цінності та зображує  боротьбу з російською агресією як екзистенційний конфлікт для всього європейського проєкту, Росія просуває сконструйовані міфи про "русский мир" (рос.), нечітко окреслену спільноту російськомовних людей і "традиційні цінності" на противагу західним і європейським, намагаючись схилити на свій бік незахідні країни.
В и с н о в к и . Чітке аксіологічне розмежування між Україною та Росією має наслідки не лише для їхніх зовнішньополітичних курсів, але й для всієї міжнародної системи, що розколюється на два блоки з огляду на те, на який бік стають її актори в глобальному протистоянні між демократією та автократією. З огляду на це нинішній етап російсько-української війни може бути передвісником глибших глобальних змін, у яких цінності можуть відігравати важливу роль і які можуть стати предметом подальших досліджень.

Посилання

Abramson P. R. & Inglehart R. (1995) Value Change in Global Perspective. Ann Arbor: Michigan University Press, 180 p.

Akaliyski P. & Reeskens T. (2023) Ukrainian values: between the Slavic-Orthodox legacy and Europe’s allure, European Societies, available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14616696.2023.2206901. DOI: 10.1080/14616696.2023.2206901.

Akaliyski P. (2019). Cultural Diversity and Change in Post-Cold War Europe. DOI: 10.13140/RG.2.2.26984.29448.

Akaliyski P., Welzel C., Bond M. H. and Minkov M. (2021) ‘On “Nationology”: the gravitational field of national Culture’, Journal of Cross-Cultural Psychology 52(8–9), pp. 771–793.

Bastasin C. (2023) Want Ukraine in the EU? You’ll have to reform the EU, too., Brookings, available at: https://www.brookings.edu/articles/want-ukraine-in-the-eu-youll-have-to-reform-the-eu-too/.

Bohlen C. (2022) With Ukraine War, Europe’s Democratic Project Takes on New Urgency, New York Times, available at: https://www.nytimes.com/2022/10/06/world/europe/democracy-europe-ukraine-war.html.

Cherenkov M. (2019) Traditional values as a post-secular construct in the post-Soviet context: “The ‘Bonds’ of the ‘Russian World’ vs. the Ukrainian ‘Revolution of Values’”, Modern Ukraine, 26, pp. 180-192, available at: http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/uamoderna/article/view/1107.

Consolidated Version of the Treaty on European Union (2012) Official Journal of the European Union, available at: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.

Constitution of Ukraine (n.d.), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Electronic Fund of Legal and Regulatory and Technical Documents (n.d.) Decree of the President of the Russian Federation “On the Strategy of the State National Policy of the Russian Federation until 2025” (as amended on 6 December 2018), available at: https://docs.cntd.ru/document/902387360.

European Commission (2022) Statement by President von der Leyen on the Commission's opinions on the EU membership applications by Ukraine, Moldova and Georgia, available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_3822.

European Commission (2023) Press statement by President von der Leyen with Ukrainian President Zelenskyy, available at: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/press-statement-president-von-der-leyen-ukrainian-president-zelenskyy-2023-05-09_en.

European Pravda (2023) European Commission Acknowledges Ukraine’s Progress in Implementing "Candidate" Recommendations, available at: https://www.eurointegration.com.ua/eng/news/2023/06/22/7164201/.

Hofstede G. (2001) Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, 2nd ed. Sage, Thousand Oaks, CA. 616 p.

Homilko O. (2023) The Wrong Kind of Colony. Russian Influences on Higher Education in Ukraine, The Heinrich Boll Foundation, available at: https://ua.boell.org/en/2023/07/11/wrong-kind-colony-russian-influences-higher-education-ukraine.

Horchynska O. (2022) How ready is Ukrainian society to accept European values? IPS Journal, available at: https://www.ips-journal.eu/topics/european-integration/how-ready-is-ukrainian-society-to-accept-european-values-6120/.

Huntington S. (2011) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York, Simon & Shuster, 368 p.

Islam, G. (2014). Social Identity Theory. In: Teo, T. (eds) Encyclopedia of Critical Psychology. Springer, New York, NY. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_289.

Kaplan I. (2022) The Effect of War on Ukraine’s Values, Centre for East European and International Studies, available at: https://www.zois-berlin.de/en/publications/zois-spotlight/the-effect-of-war-on-ukraines-values.

Kimmage M., Notte H. (2023) How Russia Globalized the War in Ukraine, Foreign Affairs, available at: https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/how-russia-globalized-war-in-ukraine.

Kolstø P. (2023) Ukrainians and Russians Are Not One People—But Perhaps Not for the Reasons You Think, PONARS Eurasia, available at: https://www.ponarseurasia.org/ukrainians-and-russians-are-not-one-people-but-perhaps-not-for-the-reasons-you-think/.

Kornia A. & Vinokurov A. (2023) Family’s out of competition, Kommersant, available at: https://www.kommersant.ru/doc/6173477.

Kyiv Independent (2023) Lawmaker submits draft law providing legal rights to same-sex couples, available at: https://kyivindependent.com/lawmaker-submits-draft-law-providing-legal-rights-to-same-sex-couples/.

Nash Svit (2022) Ukrainians Have Dramatically Improved Their Attitude Towards LGBT People, available at: https://gay.org.ua/en/blog/2022/06/01/ukrainians-have-dramatically-improved-their-attitude-towards-lgbt-people/.

Nash Svit (2023) Ukrainians improved their attitude towards LGBT people during the year, available at: https://gay.org.ua/en/blog/2023/06/15/ukrainians-improved-their-attitude-towards-lgbt-people-during-the-year/.

National Democratic Institute (2023) Ukrainian Support for NATO and Demand for Inclusive Democracy Reach Record Highs, available at: https://www.ndi.org/our-stories/ukrainian-support-nato-and-demand-inclusive-democracy-reach-record-highs/.

New Voice of Ukraine (2023) Zelenskyy responds to civil partnerships petition, available at: https://english.nv.ua/nation/zelenskyy-responds-to-civil-partnerships-petition-news-50327607.html.

OHCHR (n.d.), ‘Promoting human rights and fundamental freedoms through a better understanding of traditional values of humankind’, available at: https://www.ohchr.org/ru/hr-bodies/hrc/advisory-committee/traditionalvalues.

Pavliuk O. (2023) Traditional Values”: Russia’s Tool of Domestic and Foreign Political Influence. Modern Historical and Political Issues: Journal in Historical & Political Sciences, Chernivtsi, 47, pp. 142-152, DOI: 10.31861/mhpi2023.47.142-152.

Plokhy S (2023) The Russo-Ukrainian War: The Return of History. Allen Lane, UK, 376 p.

President of Russia (2023) Message of the President to the Federal Assembly, available at: http://kremlin.ru/events/president/news/70565.

President of Russia (n.d.a) Decree of the President of the Russian Federation of 02.07.2021 No. 400 “On the National Security Strategy of the Russian Federation”, available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046.

President of Russia (n.d.b) Decree of the President of the Russian Federation No. 809 of 09.11.2022 “On Approval of the Basics of State Policy on Preserving and Affirming Traditional Russian Spiritual and Moral Values”, available at: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502.

President of Ukraine (2022) We must never stop defending freedom and democracy - speech of the President of Ukraine at the European Council meeting, available at: https://www.president.gov.ua/en/news/mi-nikoli-ne-mayemo-zupinyatisya-v-zahisti-svobodi-j-demokra-78353/.

President of Ukraine (2023) For many in the world, Ukraine is now a personal moral choice - President's speech at the Yalta European Strategy Forum, available at: https://www.president.gov.ua/news/dlya-bagatoh-u-sviti-ukrayina-zaraz-ce-osobistij-moralnij-vi-85473.

Reeskens T. (2022) Are Ukrainian values closer to Russia or to Europe? EUROPP, available at: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2022/03/04/are-ukrainian-values-closer-to-russia-or-to-europe/.

Romanyshyn Iu. (2023) Ukraine’s Total Democratic Resilience in the Shadow of Russia’s War, Carnegie Europe, available at: https://carnegieeurope.eu/2023/04/04/ukraine-s-total-democratic-resilience-in-shadow-of-russia-s-war-pub-89440.

RuNews24 (2023) Patriarch Kirill: Russia defends national spiritual values in the ‘SVO’ zone, available at: https://runews24.ru/religion/03/03/2023/673d54s649ccef906ae2a60028967e5f/.

Russian Orthodox Church (2022) Patriarchal Sermon on Holy Week after the Liturgy in the Cathedral of Christ the Saviour, available at: http://www.patriarchia.ru/db/text/5906442.html.

Rybachok Kh. (2016) Inclusion of LGBTI People in Ukraine, Razom for Ukraine, available at: https://www.razomforukraine.org/projects/policyreport/inclusion-of-lgbti-people-in-ukraine/.

Schwartz S. H. (1999) A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48, 23-47.

Schwartz S. H. (2012) An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1). DOI: https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116.

Slavinska I. (2022) “Historic victory for women’s rights”: Ukraine ratifies Istanbul Convention, Atlantic Council, available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/historic-victory-for-womens-rights-ukraine-ratifies-istanbul-convention/.

Sorokowski A. (2022) Should Ukraine Have Rejected the Istanbul Convention?, Religious Information Service of Ukraine, available at: https://risu.ua/en/should-ukraine-have-rejected-the-istanbul-convention_n130655.

Synhaievska D., Sheiko V. (2022) How Does Russian Cultural Imperialism Manifest, UkraineWorld, available at: https://ukraineworld.org/articles/analysis/russian-cultural-imperialism.

Tamilina L. (2022) What makes us, Ukrainians, different from Russians? Aspirations for freedom, liberal democracy, and inclusive society as the primary markers for the Ukrainian-Russian divide!, Vox Ukraine, available at: https://voxukraine.org/en/what-makes-us-ukrainians-different-from-russians-aspirations-for-freedom-liberal-democracy-and-inclusive-society-as-the-primary-markers-for-the-ukrainian-russian-divide.

The Culture Factor Group (n.d.) What do we mean by "culture"?, available at: https://news.hofstede-insights.com/news/what-do-we-mean-by-culture.

Timofeev I. N. (2021) Russia and the West: Are Values the Problem? Russia in Global Affairs, 19(3), pp. 156-163, available at: https://eng.globalaffairs.ru/articles/russia-west-values-problem.

Ukrainska Pravda (2023) Ukraine will be ready for EU membership in 2 years – official, available at: https://news.yahoo.com/ukraine-ready-eu-membership-2-203600221.html.

White House (2022) Remarks by President Biden on the United Efforts of the Free World to Support the People of Ukraine, available at: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/26/remarks-by-president-biden-on-the-united-efforts-of-the-free-world-to-support-the-people-of-ukraine/.

White S., Light M. & McAllister I. (2005) Russia and the West: Is there a Values Gap?. Int Polit 42, 314–333. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.ip.8800114

World Values Survey (2023) The Inglehart-Welzel World Cultural Map 2023, available at: https://www.worldvaluessurvey.org/images/Map2023NEW.png.

World Values Survey (n.d.a), available at: https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.

World Values Survey (n.d.b), Findings and Insights, available at: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp?CMSID=Findings.

Завантаження

Опубліковано

2024-06-05