Процедура відкликання статті

Відповідно до Рекомендацій щодо відкликання COPE, яких дотримується наш журнал, стаття може бути відкликана з таких причин:

 1. Ненадійні висновки, ґрунтовані  на явних доказах неправомірної поведінки (наприклад, шахрайське використання даних) або чесній помилці (наприклад, прорахунок або експериментальна помилка).
 2. Надлишкова публікація, наприклад, висновки, які раніше були опубліковані в іншому місці без відповідних перехресних посилань, дозволу чи обґрунтування.
 3. Плагіат або інший вид неетичного дослідження, неправомірна поведінка.

Процедура відкликання

Для процедури відкликання ми використовуємо EASE Retraction Form.

Відкликання має відбутися після того, як редактори журналу ретельно розглянуть звернення, що надійшли від редактора(ів), автора(ів) або читача(ів). (Детальніше про порядок розгляду звернень див. у пункті “Заяви та апеляції.

Якщо в результаті розгляду такого звернення з’ясувалося що:

 • висновки ненадійні  або  зроблені на підставі істотної помилки (наприклад, прорахунок або експериментальна помилка), або в результаті фальсифікації (наприклад, маніпуляції із зображенням);
 • у тексті є плагіат;
 • висновки раніше були опубліковані в іншому місці без належного посилання на попередні джерела або розкриття інформації редакторові, дозволу на повторну публікацію чи обґрунтування (тобто є випадок дублювання публікацій);
 • текст містить матеріали або дані без отримання належного дозволу на використання;
 • було порушено авторські права або виявлено інша істотне порушення прав (наприклад, наклеп, порушення конфіденційності тощо);
 • дослідження неетичне;
 • публікація відбулася виключно на основі скомпрометованого або маніпуляційного процесу рецензування;
 • автор(и) не надали інформації редакції інформації про істотний конфлікт інтересів, який, на думку головного редактора, міг суттєво вплинути на оцінювання роботи або рекомендації редакторів і рецензентів.

PDF-файл відкликаної статті залишається на вебсайті, але має чіткий водяний знак з приміткою «Відкликано» на кожній сторінці.

Заява про занепокоєння

Редактори журналу повинні розглянути питання про публікацію на вебсайті видання заяви про занепокоєння, якщо є докази:

 • неправомірної поведінки авторів під час дослідження чи публікації;
 • ненадійності висновків авторів, але установа або організація, в якій афільовані автори, не планує розслідувати справу або не має відповідної належно встановленої процедури для цього;
 • розгляд звернення щодо порушення академічної доброчесності триває, але є обґрунтовані підстави вважати, що рішення не буде ухвалене впродовж тривалого часу.