Мета та проблематика

МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРОБЛЕМАТИКА

Мета
журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини»   публікування рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальностями 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, 292 “Міжнародні економічні відносини“ та 293 “Міжнародне право", а також матеріалів оглядового або науково-методичного характеру (рецензії на монографії або статті; огляди-презентації нових видань; огляди дисертацій тощо).

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, інформація про виправлення. 

Завдання журналу

 • розвиток українського наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
 • сприяння ефективній публічній комунікації вчених, якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень у сфері світової політики, міжнародного права та міжнародної економіки у вітчизняній і світовій наукових спільнотах;
 • підтримування реформи системи державного управління в Україні, проведення досліджень щодо адаптації української системи державного управління до стандартів Європейського Союзу.

Проблематика публікацій:

 • моделювання міжнародних відносин;
 • зовнішня політика України;
 • міжнародна і регіональна безпека та стабільність;
 • міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • теорії цивілізацій;
 • європейська інтеграція;
 • історія міжнародних відносин;
 • енергетична проблематика у міжнародних відносинах;
 • конфліктологія та теорії переговорів;
 • міжнародна журналістика;
 • етносоціологія;
 • інформаційне суспільство;
 • країнознавство;
 • питання регіональної безпеки;
 • глобальні проблеми міжнародного економічного розвитку;
 • світова економіка і міжнародні фінанси;
 • сталий розвиток;
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне гуманітарне право.
 • правові питання міжнародної безпеки.